HomeNieuwsHart van Huizen stemt voor nieuwe BIZ

Hart van Huizen stemt voor nieuwe BIZ

8 maart 2022
Hart van Huizen stemt voor nieuwe BIZ

Stemmen voor BIZ in het Hart van Huizen!

Het is zover: de zelfstandige lokale ondernemers van Winkelcentrum Het Hart van Huizen gaan met elkaar stemmen voor de voortgang van de BIZ. De afkorting BIZ staat voor Bedrijven Investering Zone. Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun omgeving, waaraan alle ondernemers meebetalen. Een BIZ is aldus een gezamenlijke draagkracht en wordt aangegaan voor telkens een periode van 5 jaar. Het Hart van Huizen gaat na 2 succesvolle BIZ periodes, inmiddels op voor de 3e periode BIZ!

Samen staan we sterk

Tijdens het informele Draagvlakonderzoek, de BIZ-enquête, welke in het najaar van 2021 gehouden werd onder de ondernemers, lieten deze in grote getale weten voor de BIZ te stemmen. Dit omdat  zij, mede door Corona, ervaren hebben verenigd in de BIZ nu eenmaal sterker te staan dan individueel. Bij de BIZ Hart van Huizen hoort een professioneel platform, de nieuwe overzichtelijke website en sociale media kanalen, waarbij de ondernemers niet alleen zichtbaar en vindbaar zijn voor de consument, maar waar zij ook een vacature kunnen plaatsen die gezien wordt.

In gezamenlijkheid zorgen zij voor een steeds aantrekkelijker winkelcentrum, alwaar in het voorjaar de bloembakken en in het najaar de winterverlichting zorgen voor de dagelijkse sfeer.

Nu de Corona maatregelen opgeheven zijn kunnen zij met elkaar weer gezellige activiteiten organiseren, zoals recentelijk de Valentijns actie en de Bezemdagen.

Samenwerking met gemeente

Verbonden in de BIZ hebben de ondernemers een gezamenlijke stem in de samenwerking met de gemeente Huizen, waar op dit moment de belangrijke gesprekken worden gevoerd voor de verlevendiging van het Oude Raadhuisplein met meer ruimte voor terrassen.

Elke stem telt

De stemformulieren zijn op 1 maart uitgereikt, waarbij door het “Ja-formulier” in de komende weken in te leveren bij de notaris, ondernemend Huizen zijn steentje bijdraagt aan een toekomstbestendig Hart van Huizen! De uitslag wordt bekend gemaakt op 1 april, en dat is geen grap!

ondernemers BIZ hvh

Wilt u meer informatie?
Neem contact op
© 2024 Hart van Huizen | Privacy