HomeNieuwsOvereenkomst BIZ verlengd

Overeenkomst BIZ verlengd

8 december 2021
Overeenkomst BIZ verlengd

Overeenkomst BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) verlengd

Een ‘schoon, heel, veilig en aantrekkelijk centrumgebied’. Dat is het doel van de uitvoeringsovereenkomst voor de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) ’t Hart van Huizen, die op 31 december 2021 eindigt. Op woensdag 8 december om 9.30 uur gaan gemeente Huizen en de Stichting Ondernemersfonds ’t Hart van Huizen een nieuwe overeenkomst aan voor de periode 2022-2026.

Ondertekenaars

De handtekeningen zijn gezet door wethouder Bert Rebel (Economie) en Anne Marie Hesta en Eduard Rebel, respectievelijk voorzitter en penningmeester van ’t Hart van Huizen.

Voorbehoud goedkeuring gemeenteraad en draagvlakmeting

De overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad op 16 december en het (positieve) resultaat van de draagvlakmeting onder de ondernemers in het centrumgebied. Dat onderzoek wordt in februari 2022 gehouden. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is, wordt de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 verlengd voor 5 jaar.

BIZ-subsidie

De ondernemers in het BIZ-gebied betalen jaarlijks een BlZ-bijdrage, die als gemeentelijke heffing wordt geïnd. De totale opbrengst van alle heffingen wordt in de vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) ieder jaar uitgekeerd aan de BIZ-stichting. Met de subsidie kan de BIZ-stichting uitvoering geven aan het plan van aanpak voor de periode 2022-2026. Het plan van aanpak omvat onder andere schoonmaakacties, activiteiten in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), de organisatie van evenementen en marketing en communicatie.

Ondertekening

Wilt u meer informatie?
Neem contact op
© 2024 Hart van Huizen | Privacy